Home

Welkom op de site van huisartsenpraktijk Wybenga, die u bereikt heeft via de website van Veliushoed, de vier Huisartsenpraktijken Onder Een Dak op het Jeudje.

De praktijk is voor bewoners van de binnenstad van Hoorn met postcode 1621, 1623 en 1624. De praktijk staat open voor nieuwe inschrijvingen.

 

Nederlandse Praktijk Accreditering

Sinds 2017 is de praktijk gecertificeerd met een NHG keurmerk: de ‘Nederlandse Praktijk Accreditering’.  Hiermee laten wij zien dat we aan kwaliteitsverbetering werken, aan veiligheid werken en transparantie nastreven.

Om dit keurmerk te behouden wordt jaarlijks een audit verricht door een officiële NPA-accrediteur. De praktijk wordt op die dag op een aantal punten beoordeeld en de adviezen die hieruit volgen worden in verbetertrajecten opgenomen. Het certificaat is niet van toepassing op de ooglidcorrecties.

 nhg keurmerk

 

De website voor de online herhaalrecepen is vernieuwd, hierdoor is het noodzakelijk dat u zich opnieuwe registreerd. Na de registratie kunt u, uw recepten weer online bestellen. 

 

Toestemming regelen

Hier kunt u uw toestemming regelen voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw medische gegevens via het LSP (Landelijk Schakelpunt). U kunt uw toestemming regelen voor uw huisarts en apotheek.

Wat moet u doen?

U regelt uw toestemming in drie stappen:  

  1. Klik op 'LSP' en zoek en kies de zorgverlener voor wie u uw toestemming wilt regelen.
  2. Vul uw gegevens in.
  3. Verstuur uw gegevens met DigiD met sms, of print het formulier en geef dit aan uw zorgverlener.

Belangrijk om te weten!

  • Wilt u dat zowel uw huisarts als uw apotheek uw medische gegevens kan uitwisselen? Geef ze dan allebei uw toestemming. Als meerdere apotheken een dossier over u bijhouden, kunt u elk van hen toestemming geven.
  • Heeft u eerder op deze website uw toestemming geregeld met DigiD met sms? Dan kunt u bij 'Mijn statusoverzicht' nagaan of uw zorgverlener uw toestemming heeft verwerkt.

 

 

 BIJZONDER in de Velius' hoed: de behandeling van HANGENDE OOGLEDEN!

 

Een van onze huisartsen, dokter Wybenga, legt zich al vele jaren toe op chirurgische ingrepen in de huisartspraktijk. Inmiddels is de ooglidcorrectie daarvan speerpunt geworden. Deze ingreep, die doorgaans niet door de verzekeraar wordt vergoed kan voor gereduceerd tarief worden uitgevoerd bij patiënten van de Velius' hoed. Voor meer informatie klikt u hier.